HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Mạng lưới hợp tác quốc tế  >   AUN
AUN

AUN là Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) được thành lập tháng 11 năm 1995 sau khi Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 4 năm tổ chức năm 1992 nhằm kêu gọi các nước để thúc đẩy tình đoàn kết và sự phát triển tính đồng nhất trong khu vực thông qua việc phát triển nguồn nhân lực để tăng cường mạng lưới các trường đại học và các tổ chức giáo dục đại học trong khu vực.

Mục tiêu của AUN là tăng cường sự hợp tác giữa các trường đại học Đông Nam Á; Tăng cường học tập, nghiên cứu và các chương trình đào tạo về các lĩnh vực ưu tiên của khu vực Đông Nam Á; Tăng cường hợp tác và tình đoàn kết giữa các học giả, các nhà giáo dục và các nhà nghiên cứu giữa các trường thanh viên của khu vực Đông Nam Á; Là một cơ quan định hướng chính sách giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á.

 - Mạng lưới các ĐH Đông Nam Á - AUN - có 26 thành viên đang triển khai chương trình “Trao đổi sinh viên trong AUN” trong các trường thành viên và trong khuôn khổ AUN + 3 với chương trình “ASEAN Millennium Leaders College Student Exchange Program”. Hiên nay, chương trình “ASEAN Millennium Leaders College Student Exchange Program” chủ yếu hợp tác với ĐH Daejeon của Hàn Quốc.

- AUN đã hoàn thành hệ thống trao đổi tín chỉ ASEAN Credit Transfer System (ACTS). http://acts.ui.ac.id . Chương trình Hệ thống chuyển đổi tín chỉ (ASEAN Credit Transfer System) do Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á-AUN thiết lập để tạo ra một cơ chế chung nhằm tăng cường sự trao đổi học thuật và sinh viên trong khu vực. Tham gia vào chương trình này, sinh viên sẽ có cơ hội nhận được các tín chỉ do đại học tiếp nhận cấp. Sinh viên có thể đăng ký học trao đổi một hoặc hai học kỳ hoặc khoa học ngắn hạn như học hè. Kết quả học tập trong quá trình trao đổi của sinh viên sẽ được chuyển đổi phù hợp với hệ thống chuyển đổi tín chỉ của đại học cử đi. Hiện nay, trên trang web này đã có đầy đủ các thông tin về hơn 11.000 khóa đào tạo ĐH và SĐH của các thành viên AUN. ĐHQG-TpHCM đã có công bố chương trình đào tạo hệ Đại học với 145 khóa học – đầy đủ số lượng tín chỉ và thời gian có thể theo học.
- ĐHQHGN hoàn thiện hồ sơ và đã đăng ký các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh để tham gia vào hoạt động trao đổi sinh viên của AUN. Tổng cộng gần 370 chương trình cả bậc Đại học và Sau Đại học.
- Sự thay đổi chính sách đào tạo tại các ĐH của Brunei và ĐH Malaysia, Indonesia, Thai Lan và Philippine đã đưa vào chương trình đào tạo bậc cử nhân điều kiện: sinh viên phải tham gia chương trình học tại nước ngoài ít nhất 1 học kỳ (là điều kiện bắt buộc với sinh viên ĐH Brunei Darussalam _ 314 khóa học).
Năm 1995, Giám đốc ĐHQGHN đã ra quyết định thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục (ĐBCLĐT & NCPTGD) nay là Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, đơn vị tham mưu chuyên trách về lĩnh vực ĐBCL và KĐCLGD. Đây là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu và triển khai công tác ĐBCL và KĐCLGD. Trên cơ sở đó, ĐHQGHN là cơ sở đi đầu trong việc chủ động tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng; trong đó có những hoạt động hợp tác với các trường ĐH, các cơ sở giáo dục với các đối tác ASEAN, cụ thể là Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) và Chương trình Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUNP).
Các hoạt động của ĐHQGHN tại mạng lưới:

- ĐHQGHN là một trong 10 thành viên Ban Điều hành AUN, một trong những đầu mối tại Việt Nam triển khai các hoạt động hợp tác với AUN theo Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 1 năm 2009 về việc ban hành Quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam.

- ĐHQGHN tham gia các phiên họp Ban Điều hành, tham dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học khu vực Đông Nam Á, Diễn đàn sinh viên, Chương trình trao đổi sinh viên, Diễn đàn Giáo dục và Cuộc thi hùng biện, cụ thể ĐHQGHN đã tham dự các sự kiện sau:
- Hội thảo về Sự bền vững và trách nhiệm xã hội của các trường đại học thuộc các nước Đông Nam Á với chủ đề: “Tri thức cho loài người; Nghiên cứu vì cộng đồng” (the 2th ASEAN University Networking Regional Workshop on University’s Social Responsibility and Sustainability(USR&S) - Theme: Knowledge for People; Research for Community) từ 9-11/05/2011 tại Ma-lai-xi-a.
- Cử cán bộ và sinh viên (tham dự Diễn đàn Giáo dục) và sinh viên (tham gia thi hùng biện) cho Diễn đàn Giáo dục Đông Nam Á và Cuộc thi Hùng biện Sinh viên lần thứ 12 với chủ đề: “Tăng cường Giáo dục Đại học trong khối ASEAN + 3 thông qua sự tham gia của cộng đồng” (Strengthening ASEAN + 3 Higher Education through Community Engagement) từ 2/9/5/2011 tại Đại học Mahidol, Thái Lan.
- Cử sinh viên có năng khiếu về âm nhạc, múa hát và cán bộ để phụ trách đoàn sinh viên tham dự Diễn đàn “ Văn hóa, Sự đặc trưng và Sự thống nhất” từ 23-28 tháng 03 năm 2011tại Yogyakarta, In-đô-nê-xi-a.
- Hội thảo giữa các trường đại học Đông Nam Á và Đại học Ky-ô-tô về Xây dựng Quan hệ đối tác Giáo dục thông qua Hợp tác và Trao đổi từ ngày 7-10/3/2011 tại Băng Cốc, Thái Lan.
- Hội thảo Chuyên đề về Vai trò Giáo dục trong khu vực Đông Nam Á về Thiên tai thông qua việc khảo sát vai trò của giáo dục trong khuôn khổ Thỏa Thuận của các nước Đông Nam Á về Quản lý Thiên tai và Phản ứng với các vấn đề cấp thiết từ ngày 7-10/3/2010 tại Băngh Cốc, Thái Lan.
- Cử sinh viên có năng khiếu về âm nhạc và sinh viên có năng khiếu về ẩm thực tham dự “Chương trình Khám phá các nền văn hóa Châu Á và Hàn Quốc” từ 20/02/2011 đến 01 tháng 03 năm 2011 tại Hàn Quốc.
- Cuộc họp lần thứ nhất các lãnh đạo hợp tác quốc tế trong khuôn khổ ASEAN+3 và đưa ra các giải pháp cho “Lộ trình tới Hợp tác các trường đại học trong khuôn khổ ASEAN + 3: Làm thế nào để thúc đẩy sinh viên và hoạt động học tập hiện nay?” (En Route Towards ASEAN + 3 Universities Cooperation: How to Gear up Student and Academic Mobility Now?” từ ngày 29-30/11/2010 tại Bru-nây.
- Hội thảo lần thứ nhất về các đầu mối nghiên cứu phối hợp của ASEAN
- Hội thảo về “Sự bền vững và trách nhiệm xã hội của trường đại học từ quan điểm của Nhật Bản và các nước Đông Nam Á: Chia sẻ và quan tâm vì một Cộng đồng tốt đẹp hơn” (the Workshop on University on University’s Social Responsibility and Sustainability from ASEAN – Japan) từ 15-17/09/2010 tại Thái Lan
- Hội thảo chia sẻ, góp ý chương trình đào tạoTiến sỹ về ASEAN (những vấn đề tồn đọng chưa đượcgiải quyết tại hội thảo tháng 08/2008) và giáo trình của chương trình đào tạo Thạc sỹ Quốc tế về ASEAN để đưa ra một khung chương rình đào tạo hợp lý từ ngày 05 - 07 tháng 07 năm 2010 tai Kuala Lămpơ, Ma-lai-xi-a.
- Cuộc họp giữa các trường đại học Đông Nam Á và các đại học Hàn Quốc tổ chức vào 2/7/2010 tại Thái Lan.
- Diễn đàn Văn hoá Thanh niên Đông Nam Á lần thứ 8 với chủ đề: Thành phố, Công nghệ và Truyền thống được tổ chức tại Đại học Quốc gia Xinh-ga-po từ ngày 07/06/2010 đến 12/06/2010.
- Sự kiện Đối thoại Ủng hộ Hợp tác Giáo dục Đông Nam Á lần 2 với chủ đề: Trao đổi sinh viên là một công cụ cho việc hội nhập: Chia sẻ những kinh nghiệm và những ý tưởng mới (Mobility as an Instrument for Integaration: Sharing Experiences and New Ideas) tại Manila ừ 03-05/06/2010.
- Hội nghị Hiệu trưởng các Trường Đại học Trung Quốc-ASEAN lần thứ 3 và Họp Ban Điều hành AUN lần thứ 2 do Ban thư ký AUN phối hợp với Đại học Malaya tổ chức ngày 29-31 tháng 03 năm 2010 taiKuala Lumpơ, Ma-lai-xi-a.
- Cuộc họp Ban Điều hành của Chương trình chuyển đổi tín chỉ cho sinh viên trao đổi giữa các đại học trong khu vực Đông Nam Á lần thứ 5 (AUN-ACTS), từ ngày 28-29/3/2013, tại Ma-lai-xi-a;

- Cuộc họp lần thứ 2 Ban chỉ đạo của Mạng lưới các trường Đại học ASEAN về Sự bền vững và trách nhiệm xã hội của trường đại học (AUN USR&S), từ ngày 12-13/6/2013, tại  Ma-lai-xi-a;

- Cuộc họp Hiệu trưởng AUN lần thứ 5 và Cuộc họp Ban Điều hành AUN lần thứ 29 từ ngày 3-5/7/2013 tại Myanmar;

- Cuộc họp lần thứ 4 lãnh đạo hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Mạng lưới các trường đại học ASEAN+3 do AUN và đại học Kyoto, Nhật bản phối hợp tổ chức, từ ngày 22-23/8/2013;

- Diễn đàn văn hoá thanh niên ASEAN lần thứ 11 và ASEAN+3 lần thứ nhất, từ ngày 4-9/11/2013, tại Ma-lai-xi-a;

- Hội thảo chính sách và hành động nâng cao sức khoẻ - Nhật bản và ASEAN, từ ngày 16-17/12/2013;

- Cuộc họp các cán bộ về kiểm định chất lượng (AUN-QA), từ ngày 3-4/3/2014, tại Phi-lip-pin;

- Cuộc họp Ban Điều hành chương trình trao đổi tín chỉ trong mạng lưới các trường Đại học ASEAN (AUN-ACTS) lần thứ 6, từ ngày 5-8/3/2014, tại In-đô-nê-xi-a;

- Hội nghị Giám đốc/Hiệu trưởng các đại học AUN lần thứ 6 và cuộc họp Ban Điều hành  AUN lần thứ 30, từ ngày 18-20/6/2014, tại Phi-lip-pin;

- Diễn đàn lãnh đạo sinh viên ASEAN lần thứ 3, từ ngày 23-27 tháng 6 năm 2014 tại Bru-nây;

- Diễn đàn Văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 12 và ASEAN+3 lần thứ 2, từ ngày 7-12/9/2014 tại In-đo-nê-xi-a;

- Hội nghị hiệu trưởng ASEAN+3 lần thứ 2, từ ngày 5-7/11/2014, tại Thái Lan;

- Tham gia thảo luận và thi hùng biện ASEAN lần thứ 15 và  ASEAN+3 lần thứ 4 với chủ đề: Xây dựng cộng đồng kinh tế: Bình đẳng giới, dân tộc thiểu số và người khuyết tật, từ ngày 18-25/1/2015, tại Ma-lai-xi-a;

 

 VNU Media - Ban Quan hệ quốc tế
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: