Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Nội dung chi tiết  >   Liên kết hợp tác
Liên kết hợp tác

Nội dung liên kết và hợp tác
Nội dung liên kết hợp tác với với cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương bao gồm:
1. Trao đổi, phản hồi góp phần hoàn thiện chuẩn đầu ra cho chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội.
2. Tạo cơ hội cho người học được thực tập, thực hành để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, vận dụng kiến thức đã học, nâng cao hiểu biết và thích ứng với môi trường làm việc trong tương lai.
3. Thu hút các nhà khoa học, doanh nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
4. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực khác của các bên, góp phần gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và xã hội.
5. Ký kết được các hợp đồng chuyển giao tri thức để tạo thêm nguồn thu thực hiện Nhiệm vụ chiến lược và phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội.
Triển khai liên kết và hợp tác
1. Văn phòng, các Ban chức năng của Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ thủ tục cần thiết để các đơn vị đẩy mạnh và nâng cao liên kết, hợp tác với cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương.
2. Trách nhiệm của các đơn vị có đề án thành phần
a) Bố trí lịch trình, kế hoạch giảng dạy, học tập để tạo thuận lợi cho giảng viên và người học tham gia hợp tác, thực tập, thực tế ở cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương phù hợp với đặc thù của ngành, chuyên ngành.
b) Xây dựng và thực hiện liên kết và hợp tác dưới dạng dự án trên cơ sở điều tra nhu cầu, yêu cầu, khả năng của đối tác và thế mạnh, nguồn lực của đơn vị. 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: