HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Mạng lưới hợp tác quốc tế  >   SATU
Diễn đàn Giám đốc các trường đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan

Diễn đàn Giám đốc các trường đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan (SATU Presidents’ Forum) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 nhằm cung cấp cơ hội cho các nhà giáo dục chia sẻ những kinh nghiệm quý báu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác quốc tế trong khu vực.

Diễn đàn Giám đốc SATU được tổ chức hai năm một lần nhằm đạt được các mục tiêu:

1. Đẩy mạnh hợp tác giáo dục giữa các quốc gia Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan ;

2. Tăng cường quốc tế hóa thông qua hợp tác và trao đổi văn hóa, giáo dục;

3. Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ cộng đồng;

4. Thiết lập các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ giữa các đại học thành viên;

5. Thúc đẩy sự cộng tác giữa công nghiệp và giáo dục;

6. Tạo điều kiện cho tính bền vững trong kinh tế, xã hội và môi trường.

Diễn đàn Giám đốc SATU bao gồm 74 cơ sở đại học thành viên, trong đó Việt Nam có Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Các hoạt động của ĐHQGHN tại diễn đàn:

- Năm 2013, cuộc họp Ban Điều hành Diễn đàn Giám đốc các trường đại học Đông Nam và Nam Á và Đài Loan (SATU) tại Đại học Quốc gia Cheng Kung (Đài Loan), từ ngày 27-28/10/2013. Cuộc họp tập trung vào báo cáo về các nội dung: tóm tắt các hoạt động của SATU năm 2012-2013; Trường Hè Quốc tế; học bổng Tiến sĩ cho các trường thành viên của SATU; kế hoạch phối hợp nghiên cứu; các khóa học trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Năm 2014 Diễn đàn Giám đốc SATU được tổ chức từ ngày 28-29/11/2014 tại Đài Loan với chủ đề “Cải cách giáo dục đại học Châu Á trong thế kỷ 21”, Cuộc họp Ban Điều hành SATU và hội thảo chuyên đề về “Triển vọng của các khóa học trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng (MOOCs) trong SATU”.

- Tại cuộc họp Ban Điều hành năm 2014 gồm 84 đại diện đến từ 65 trường đại học thành viên SATU trong khu vực Châu Á đã bàn thảo về chiến lược chuyển giao giáo dục đại học trong thế kỷ 21 với trọng tâm là phát triển các khóa học trực tuyến cho sinh viên (Massive Open Online course-MOOCs). Hiện nay ĐHQGHN đang triển khai xây dựng trang web cho sinh viên của các đại học thành viên SATU đăng ký học tại ĐHQGHN.

- Chương trình nghiên cứu phối hợp năm 2015

 Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: