Việc làm
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Việc làm
Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã được ĐHQGHN phê duyệt, Trung tâm thông báo tuyển dụng như sau:

I. Các vị trí việc làm cần tuyển dụng: chi tiết tại file đính kèm

II. Về điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký tuyển dụng viên chức phải đáp ứng các điều kiện được quy định cụ thể tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng và quản lý viên chức. Đồng thời người đăng ký tuyển dụng phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn ban hành trong Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.

III. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức, nhận hồ sơ và lệ phí tuyển dụng:

1. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và có văn bản công nhận văn bằng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

e) 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm cùng loại chụp từ 06 tháng trở lại tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;

f) 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

* Lưu ý:

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng phải có chuyên ngành đào tạo phù hợp với các vị trí cần tuyển;

- Thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển của cá nhân. Nếu thí sinh nộp hồ sơ không phù hợp với vị trí tuyển dụng hoặc khai thông tin không đúng sự thật sẽ không được tổng hợp vào danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại hồ sơ và lệ phí đã nộp dự tuyển.

- Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nhưng không tham dự thi tuyển thì không được hoàn lại hồ sơ và lệ phí đã nộp dự tuyển.

2. Nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 05/12/2018 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ).

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, tầng 8, nhà C1T, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Lưu ý: Ứng viên trực tiếp nộp hồ sơ, không nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

3. Lệ phí dự tuyển: Dự kiến mức thu ban đầu: 500.000đ/thí sinh. Mức thu phí dự tuyển chính thức sẽ được thông báo trước ngày khai mạc kỳ thi tuyển ít nhất 01 ngày.

IV. Hình thức tuyển dụng và nội dung, thời gian và địa điểm thi tuyển:

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Nội dung thi tuyển: chi tiết tại file đính kèm

3. Thời gian và địa điểm thi tuyển: Dự kiến vào tháng 01/2019 tại ĐHQGHN. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm (địa chỉ: http://cet.vnu.edu.vn)

Mọi thông tin liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng viên chức được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm (địa chỉ: http://cet.vnu.edu.vn)

Để biết thêm chi tiết mời liên hệ với Trung tâm qua số điện thoại 098.363.1009 để được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo./.

 

 VNU Media - VNU - CET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :