Service Units
Trang chủ   >  ABOUT VNU  >   Organizational Structure  >   Service Units
VNU Hospital

VNU Hospital was established under the Decision No. 3618/QĐ-TCCB dated on December 5, 2011 signed by the VNU President.

Address:

182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: benhviendhqghn.com

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :