Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Giới thiệu chung  >   Các từ viết tắt tiếng Anh
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

AACSB
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Hiệp hội đánh giá các trường kinh doanh
ABET
Accreditation Board for Engineering and Technology
Hội đồng kiểm định ngành xây dựng và công nghệ
CDIO
Conceive - Design - Implement - Operate
Hình thành ý tưởng - thiết kế ý tưởng - thực hiện - vận hành
COE
Center of Excellence
Trung tâm xuất sắc
IELTS
International English Language Testing System
Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế
ISI
Institute of Scientific Information
Viện Thông tin Khoa học
ISO
International Organization for Standardization
Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa
KFAS
Korea Foundation for Advanced Studies
Quỹ Hàn Quốc về Nghiên cứu Nâng cao
NAFOSTED
National Foundation for Science and Technology Development
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
QS
Quacquarelli Symonds
Tên một tổ chức xếp hạng các trường đại học có uy tín trên thế giới
SCORM
Sharable Content Object Reference Model 
Loại chuẩn phổ biến của học liệu điện tử
THES
Times Higher Education Supplement
Phụ trương Giáo dục Đại học của tờ Nhật báo “Thời Đại”
TRIG
Teaching and Research Improvement Grant
Tài trợ nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu
VEF
Vietnam Education Foundation
Quỹ giáo dục Việt Nam

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: