Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Nội dung chi tiết  >   Người học
Người học

Nghĩa vụ của người học

1. Người học phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Cam kết tự nguyện, đồng thuận cao, trách nhiệm cao và quyết tâm với việc học tập, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của Nhiệm vụ chiến lược.

3. Cam kết tìm hiểu để có hiểu biết đầy đủ, sâu sắc về Nhiệm vụ chiến lược và thực hiện nghiêm túc Quy định này, cũng như thực hiện mọi nghĩa vụ theo các quy định của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Khai báo đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin cá nhân trên mạng theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Tất cả người học thuộc Nhiệm vụ chiến lược (trừ người học được đi học nước ngoài theo học bổng của chính phủ Việt Nam và chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế) không tiếp tục theo học ngành, chuyên ngành đã được tuyển, phải bồi hoàn kinh phí đào tạo đã sử dụng. Mức bồi hoàn kinh phí do Thủ trưởng đơn vị có đề án thành phần quy định, thu và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Đối với sinh viên năm thứ nhất các chương trình đạt chuẩn quốc tế, ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ quy định ở khoản 1,2,3, Điều 37 của Quy định này, còn có các nghĩa vụ sau:

a) Đạt chuẩn tiếng Anh theo yêu cầu và hoàn thành các môn cơ bản, cơ sở chuyên môn, lý luận chính trị, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất với chất lượng như khi học tại đơn vị có đề án thành phần;

b) Chấp hành nghiêm túc các quy định về chuyển đổi (quy định tại khoản 2 điều 21 của Quy định này).

7. Đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh, ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ quy định ở khoản 1,2,3, Điều 37 của Quy định này, còn có các nghĩa vụ sau:

a) Đạt trình độ tiếng Anh và tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của Quy định này;

b) Chấp hành nghiêm túc các quy định về chuyển đổi quy định tại khoản 2 điều 31 của Quy định này.

Quyền lợi của người học

1. Được hưởng mọi quyền lợi của người học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, mọi chế độ chính sách và các quyền lợi đối với người học ngành, chuyên ngành chuyên môn theo quy định của các đơn vị.

2. Được hưởng các quyền lợi tương ứng của người học trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, học bổng, miễn giảm học phí nêu trong Quy định này.

3. Được hưởng quyền lợi của người học theo chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình TRIG, 165, 911 và các chương trình tương đương khác.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: