Đổi mới Giáo dục & Đào tạo
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Đổi mới Giáo dục & Đào tạo  >  
Xây dựng và phát triển hệ thống học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chuẩn đầu ra
Sáng ngày 10/04/2014, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN tổ chức Hội nghị xây dựng và phát triện hệ thống học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chuẩn đầu ra.

PGS.TS Phạm Văn Quyết trình bày báo cáo "Một số giải pháp phát triển hệ thống học liệu Sau đại học"
(Ảnh: Thành Long/USSH)
Tại hội nghị, TS. Trần Ngọc Liêu (Trưởng Phòng Đào tạo) đã trình bày báo cáo về Tổng quan công tác học liệu và kế hoạch phát triển hệ thống học liệu của Trường ĐHKHXH&NV đến năm 2020. Theo Báo cáo tổng quan, định hướng phát triển tới năm 2020, mục tiêu xây dựng và phát triển học liệu Nhà trường tập trung vào 5 nội dung chính:
- Đến năm 2020, ít nhất 90% môn học bắt buộc có giáo trình và bài giảng chính thức được nghiệm thu. Đồng thời 50% môn học bắt buộc hiện có bài giảng được phát triển thành giáo trình.
- Ban hành bộ tiêu chuẩn chất lượng giáo trình, bài giảng và ban hành quy định về quản lý, xây dựng và sử dụng học liệu trong đào tạo đại học.
- Chuyển định dạng ebook tất cả các giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo chưa xuất bản được và có cơ chế khai thác, bảo vệ tác quyền của giảng viên và quyền sở hữu của Nhà trường để đưa vào phục vụ giảng dạy và học tập.
- Liên kết cơ sở dữ liệu về học liệu đang có tại phòng tư liệu chuyên ngành các khoa để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng.
Tham luận về công tác học liệu của Nhà trường của các Khoa, TS Vũ Văn Quân, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử đề xuất ý tưởng về việc đầu tư xây dựng thư viện Khoa Lịch sử là một tâm điểm trong việc xây dựng hệ thống học liệu, tài liệu lưu trữ cấp Khoa của Nhà trường. Việc đầu tư này vừa mang ý nghĩa tư liệu, học liệu quan trọng, lại vừa là nơi tham quan, giới thiệu ra đối tác bên ngoài. Bởi theo TS. Vũ Văn Quân, Khoa Lịch Sử và Khoa Văn học của Nhà trường là các khoa có bề dày lịch sử và hệ thống tài liệu học liệu không chỉ phong phú mà còn nhiều tài liệu quý và hiếm.
Về kế hoạch mở rộng nguồn học liệu tham khảo "Nhà trường cũng nên lưu ý trong việc mua những tài liệu dịch thuật mới. Việc cần thiết hiện nay đó là xây dựng một hội đồng liên ngành, hội đồng này sẽ có những quyết định hay những tham vấn cho Nhà trường trong việc mua các loạt tài liệu tham khảo mới" ThS Phạm Ánh Sao, Phó chủ nhiệm Khoa Văn học chia sẻ.
Ngoài các tham luận, ý kiến trực tiếp tại hội trường, hội nghị còn lắng nghe một số báo cáo: Một số giải pháp phát triển hệ thống học liệu Sau đại học của PGS.TS Phạm Văn Quyết; Vai trò của Trung tâm TT-TV ĐHQGHN và sự phối hợp với trường ĐHKHXH&NV trong công tác học liệu; Nhiệm vụ của giảng viên trong xây dựng và phát triển hệ thống học liệu; Số hóa hệ thống học liệu và quản lý nguồn học liệu số.
 
 

 Đình Hậu - VNU-USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :