Chuyển đổi số với giáo dục đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Chuyển đổi số với giáo dục đại học  >  
[Video] Đẩy mạnh chuyển đổi số và nhiều chính sách mới trong quản trị đại học
Hoạt động chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ tại ĐHQGHN với việc triển khai công tác quản lý, quản trị trong ĐHQGHN bằng các phần mềm và cơ sở dữ liệu tiện lợi, liên thông; Năm 2021, ĐHQGHN đã ban hành nhiều chính sách mới, quy định mới thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tạo tiền đề cho sự phát triển của ĐHQGHN ở hiện tại và tương lai

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :