Sách và học liệu
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sách và học liệu  >  
Tủ sách khoa học: Phát triển dịch vụ giáo dục nghiên cứu thực tiễn khu vực nông thôn Việt Nam
Cổng thông tin Điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách chuyên khảo “Phát triển dịch vụ giáo dục nghiên cứu thực tiễn khu vực nông thôn Việt Nam” do tác giả Nguyễn Thị Hương, sách do NXB ĐHQGHN phát hành năm 2020.

Tất cả các văn kiện đại hội Đảng về giáo dục và đào tạo đều nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Phát triển giáo dục và đào tạo giúp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, và bồi dưỡng nhân tài”. Tuy nhiên, khi xem xét khu vực nông thôn Việt Nam, thực tế cho thấy, nguồn nhân lực tại khu vực này thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, chủ yếu là lao động phổ thông, và có rất ít lao động có trình độ chuyên môn. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì công tác phát triển dịch vụ giáo dục cho người dân nông thôn Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết đặt ra.

Với ý nghĩa đặc biệt đó, sách chuyên khảo Phát triển dịch vụ giáo dục: nghiên cứu thực tiễn khu vực nông thôn Việt Nam được biên soạn nhằm giải quyết bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực nông thôn. Để đạt được mục tiêu đề ra, cuốn sách tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ giáo dục nói chung và phát triển dịch vụ giáo dục cho người dân nông thôn nói riêng; đúc rút các bài học trong quá trình phát triển dịch vụ giáo dục cho người dân nông thôn từ kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới; đồng thời đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ giáo dục tại Việt Nam nói chung và cho người dân nông thôn Việt Nam nói riêng, để từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ giáo dục tại các khu vực nông thôn ở cả hai khía cạnh, gồm cung cấp dịch vụ giáo dục và tiếp cận dịch vụ giáo dục.

Cuốn sách chuyên khảo này được cấu trúc gồm 4 chương, bao gồm: Chương I – Tổng quan về phát triển dịch vụ giáo dục cho người dân nông thôn. Chương II – Kinh nghiệm quốc tế về phát triển dịch vụ giáo dục cho người dân tại các khu vực nông thôn. Chương III – Thực trạng phát triển dịch vụ giáo dục cho người dân nông thôn tại Việt Nam. Chương IV – Giải pháp đẩy mạnh phát triển dịch vụ giáo dục cho người dân nông thôn tại Việt Nam.

Chuyên khảo do TS. Nguyễn Thị Hương là chủ biên, cùng các thành viên bao gồm TS. Phạm Mỹ Hằng Phương, ThS. Đặng Thùy Nhung, ThS. Trần Hoàng Minh, ThS. Phạm Thị Thùy Dương, ThS. Đặng Thành Dũng, TS. Phạm Thu Phương, HVCH. Trần Vũ Tuyên tham gia biên soạn.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách, mặc dù các tác giả đã rất cố gắng nhưng cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến góp ý của bạn đọc gần
xa, các thầy cô giáo và các sinh viên để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Cuốn sách là sản phẩm của đề tài khoa học “Phát triển dịch vụ xã hội cho người dân nông thôn: Thực trạng và giải pháp”, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học, xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số: KX.01/16-20 – Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Liên hệ mua sách: Phòng Thông tin và Quản trị Thương hiệu- ĐHQGHN

Emai: media@vnu.edu.vn, hienltt1984.nxbdhqghn@gmail.com

Hotline: 0985.524.633

Website: press.vnu.edu.vn

Giá bán: 120.000 đồng

 

 Phạm Oanh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :