Tin các đơn vị
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Nhóm nghiên cứu mạnh "Hóa học phức chất và Hóa sinh Vô cơ" đạt kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế
Đợt đánh giá chu kỳ 03 năm hoạt động vừa qua, với kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế, nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” do PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy làm Trưởng nhóm đã tiếp tục được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trong giai đoạn tiếp theo.

PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy, Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” (thứ 6 từ trái sang), PGS.TS. Phạm Chiến Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu mạnh (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng sinh viên trong dịp Kỷ niệm 60 năm truyền thống khoa Hóa học.

Căn cứ “Hướng dẫn xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên” (ĐHKHTN) được ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-ĐHKHTN ngày 02/02/2015, Trường ĐHKHTN đã tổ chức đánh giá chu kỳ 03 năm hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” do PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy làm Trưởng nhóm. Hội đồng đánh giá được thành lập theo Quyết định số 4154/ĐHKHTN-KHCN ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng, đã có phiên họp ngày 12/01/2021.

Trong giai đoạn 2017-2020, nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” với 05 thành viên (PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy, GS.TS. Triệu Thị Nguyệt, TS. Nguyễn Văn Hà, PGS.TS. Nguyễn Minh Hải, PGS.TS. Phạm Chiến Thắng) đã đạt được kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế với 42 bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI/SCOPUS (trong đó có 17 bài đăng trên tạp chí Q1, 04 bài trên tạp chí Q2).

Ngoài ra, nhóm còn thực hiện thành công 04 đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), 02 đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổ chức, đồng tổ chức 02 hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; Công bố 24 bài báo trên các tạp chí trong nước;  02 thành viên của nhóm được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Với những kết quả đạt được, nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” đã được các thành viên Hội đồng đánh giá ở mức Xuất sắc và Đạt, đánh giá chung là Đạt. Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN đã ký Quyết định số 196/QĐ-ĐHKHTN ngày 22/01/2021 về việc tiếp tục công nhận nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” là nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường ĐHKHTN trong giai đoạn tiếp theo.

Với mục tiêu trở thành Trường đại học nghiên cứu tiên tiến, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu khoa học bằng cách xác định hướng nghiên cứu ưu tiên; tập trung đầu tư cho các nghiên cứu xuất sắc, đỉnh cao nhằm tăng số công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín; các phát minh, sáng chế và các hợp đồng triển khai ứng dụng.

Trên cơ sở đó, Trường đã hình thành các nhóm nghiên cứu ở nhiều các lĩnh vực khác nhau. Tính đến năm 2020, Trường đã có 10 nhóm nghiên cứu mạnh và 01 nhóm nghiên cứu tiềm năng được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận, bao gồm:

1. Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Topo đại số do GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng làm Trưởng nhóm.

2. Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Phương pháp lý thuyết trường lượng tử do GS.TS. Nguyễn Quang Báu làm Trưởng nhóm.

3. Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Khoa học vật liệu tính toán do GS.TS. Bạch Thành Công làm Trưởng nhóm.

4. Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Sóng trong môi trường đàn hồi do GS.TS. Phạm Chí Vĩnh làm Trưởng nhóm.

5. Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Khoa học phân tích trong môi trường, y sinh, thực phẩm và ứng dụng do GS.TS. Phạm Hùng Việt làm Trưởng nhóm.

6. Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ hóa học vật liệu và năng lượng sạch do GS.TSKH. Lưu Văn Bôi làm Trưởng nhóm.

7. Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ Enzym và Protein do GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa làm Trưởng nhóm.

8. Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Vật liệu tiên tiến trong Bảo vệ môi trường và Phát triển xanh do GS.TS. Nguyễn Văn Nội làm Trưởng nhóm.

9. Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Mô hình hóa Khí hậu Khu vực và Biến đổi khí hậu do GS.TS. Phan Văn Tân làm Trưởng nhóm.

10. Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Hóa học phức chất và Hóa sinh vô cơ do PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy làm Trưởng nhóm.

11. Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Ứng dụng dược chất thiên nhiên và tổng hợp định hướng hóa dược do PGS.TS. Mạc Đình Hùng làm trưởng nhóm (nhóm nghiên cứu tiềm năng).

 

 Lê Vy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :