Tin các đơn vị
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Danh sách nhà khoa học đạt thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2020

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành tích được tuyên dương

1.      

PGS.TS. Ngô Quốc Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 05 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus, trong đó có 04 bài báo công bố trên tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng

2.      

TS. Đặng Kinh Bắc

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 04 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

3.      

TS. Phạm Thanh Đồng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 06 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

4.      

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Ban Đào tạo

- Tác giả chính/tác giả liên hệ của 23 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

- Một trong 100.000 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới có ảnh hưởng lớn nhất năm 2020 (theo công bố của Tạp chí PLoS Biology của Hoa Kỳ)

5.      

PGS.TS. Phạm Tiến Đức

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 08 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

6.      

TS. Nguyễn Thu Hà

Trường Đại học Kinh tế

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

7.      

GS.TS. Trương Quang Hải

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 04 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

8.      

TS. Mai Hồng Hạnh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 04 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

9.      

TS. Nguyễn Thị An Hằng

Trường Đại học Việt Nhật

Tác giả của 02 bài báo công bố trên tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng.

10.   

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Trường Đại học Kinh tế

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

11.   

PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền

Trường Đại học Giáo dục

Tác giả của 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm Q1 trở lên

12.   

ThS.NCS. Đặng Khang

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tác giả của 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng

13.   

GS.TS. Nguyễn Đức Khương

Khoa Quốc tế

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 04 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus, trong đó có 02 bài báo công bố trên tạp chí thuộc nhóm Q1 trở lên

14.   

TS. Nguyễn Đình Lãm

Trường Đại học Công nghệ

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 05 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

15.   

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tác giả của 02 giải pháp hữu ích được cấp bằng bảo hộ

16.   

TS. Nguyễn Phương Mai

Khoa Quốc tế

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

17.   

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh

Trường Đại học Giáo dục

Tác giả của 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm Q1 trở lên

18.   

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 05 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus, trong đó có 02 bài báo công bố trên tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng

19.   

TS. Phan Quốc Nguyên

Khoa Luật

Tác giả của 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm Q1 trở lên

20.   

PGS.TS. Lê Hoàng Sơn

Viện Công nghệ thông tin

- Tác giả chính/tác giả liên hệ của 13 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

- Một trong 100.000 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới có ảnh hưởng lớn nhất năm 2020 (theo công bố của Tạp chí PLoS Biology của Hoa Kỳ)

21.   

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh

Trường Đại học Kinh tế

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

22.   

TS. Đinh Văn Toàn

Trường Đại học Kinh tế

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

23.   

PGS.TS. Trần Mạnh Trí

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tác giả của 04 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng

24.   

TS. Trần Đình Trinh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 05 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

25.   

PGS.TS. Bùi Thanh Tùng

Trường Đại học Công nghệ

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 05 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus, trong đó có 03 bài báo công bố trên tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng

26.   

TS. Trần Quang Tuyến

Khoa Quốc tế

Tác giả của 03 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm Q1 trở lên

 Tùng Quân - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :