Tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >   Tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V
Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN lần thứ V nhiệm kì 2015 – 2020
Trong 2 ngày 18 và 19/5/2015, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kì 2015 - 2020 với sự tham gia của 88 đảng viên.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN và đại diện lãnh đạo một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN có quan hệ công tác trực tiếp với Cơ quan ĐHQGHN, đại diện các tổ chức đoàn thể của Cơ quan ĐHQGHN.

Đồng chí Đinh Văn Toàn-  Bí thư Đảng uỷ Cơ quan ĐHQGHN Khoá IV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã trình bày Báo cáo của BCH Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN Khoá IV trình Đại hội. Báo cáo nêu bật  những kết quả chủ yếu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc lãnh đạo công tác chính trị- tư tưởng và xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chính quyền và lãnh đạo các quần thể quần chúng; đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ IV. Với tinh thần nhìn nhận thẳng thắn và thực sự cầu thị, Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân chủ quan và khách quan trong nhiệm kỳ vừa qua trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phùng Xuân Nhạ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN đã đạt được, đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong Đại hội khóa IV, nhiệm kì 2010 - 2015. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN đánh giá cao sự thẳng thắn của BCH khóa IV trong nhìn nhận những kết quả đã làm được và những điểm còn hạn chế nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Với vai trò là Đảng bộ của cơ quan tham mưu, giúp việc Thường vụ và Ban Giám đốc ĐHQGHN, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN đã chủ động chỉ đạo giải quyết các lĩnh vực công tác, tập hợp sức mạnh của toàn thể các đơn vị vì mục tiêu chung của ĐHQGHN, trong đó có nhiều hoạt động đạt kết quả xuất sắc.

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN yêu cầu Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN khóa V nhiệm kì 2015 - 2020 cần quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (Khoá XI) về xây dựng Đảng hiện nay, tiếp tục xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ cơ quan; Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác và nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu chiến lược cho lãnh đạo ĐHQGHN; Tăng cường công tác phối hợp, kết nối giữa Cơ quan ĐHQGHN với các đơn vị. Đồng thời dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể chính trị của Cơ quan cần có những hoạt động cụ thể, thiết thực để tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và môi trường văn hóa trong công sở.

Bí thư Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN khóa V cần xây dựng chương trình hành động cụ thể cho các nhiệm vụ, chủ trương lớn, có tầm ảnh hưởng rộng.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đã thảo luận, lấy ý kiến của các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội;  giao cho BCH Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020) căn cứ kết quả thảo luận tại Đại hội, ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN để bổ sung, hoàn chỉnh thành văn kiện chính thức của Đại hội và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN Khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu đồng chí Nguyễn Viết Lộc - Chánh Văn phòng ĐHQGHN giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hiệu – Trưởng ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, gồm 14 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Trong khuôn khổ của Đại hội, các đại biểu đã nghe một số tham luận đáng chú ý về công tác chính trị tư tưởng và xây dựng Đảng; ;giải pháp thực hiện chức năng tham mưu trong chỉ đạo lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ; kế hoạch và tài chính ở Cơ quan ĐHQGHN; tham luận của BCH Công đoàn Cơ quan…với các giải pháp cụ thể góp phần triển khai thực hiện mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN khóa V, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- 100% đảng viên, công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác của cấp trên một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực.

- 100% đảng viên giữ mối liên hệ tốt với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân.

- Đảng bộ Cơ quan hàng năm đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” trở lên.

- 50% số chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, trong đó có 20% chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”;

- 100% đảng viên xếp loại “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó có ít nhất 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách, vi phạm kỷ luật đảng hoặc không hoàn thành nhiệm vụ;

- Trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 18 - 20 đảng viên;

- 100% đảng viên dự bị chuyển đảng chính thức đúng thời hạn;

- Đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu cơ bản được đề ra trong Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 4488/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.

- Rà soát, cắt giảm từ 15-20% thủ tục hành chính; tối thiểu 30% các thủ tục hành chính sau rà soát cắt giảm được thực hiện online.

- Hiện đại hóa hành chính thông qua đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành: 100% hoạt động tác nghiệp của các mảng hoạt động chính (Đào tạo, KHCN, KHTC, Thống kê...) được tin học hóa.

- Định kỳ (tháng, quý) tổ chức rà soát, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quản lý, kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo ĐHQGHN.

- 100% công chức, viên chức có tiêu chuẩn, năng lực phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa.

- Đảm bảo môi trường làm việc hiện đại, đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị: tối thiểu đáp ứng 100% so với tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

- Gia tăng các nguồn lực tài chính đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của Cơ quan ĐHQGHN, thu nhập tăng thêm của cán bộ, viên chức tăng bình quân từ 15-16%/năm.

>>> Tin liên quan:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy đoàn kết thống nhất, xây dựng Cơ quan ĐHQGHN chuyên nghiệp, hiện đại

- (Ảnh) Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

 Ngọc Diệp - Ảnh: Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :