Infographic
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >   Infographic
Đến năm 2030: ĐHQGHN cơ bản trở thành đại học số
Chương trình Đảng ủy ĐHQGHN số 151-CTr/ĐU, ngày 4/5/2021 về Chuyển đổi số đề ra mục tiêu, định hướng đến năm 2030, ĐHQGHN cơ bản trở thành đại học số. Chuyển đổi số đồng bộ, xuyên suốt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các cấp trong ĐHQGHN hướng đến hình thành một môi trường số an toàn, hiệu quả phục vụ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu của ĐHQGHN, xứng đáng với vai trò của một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực.

 Huyền Châu
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :