Thông tin hoạt động
Trang chủ   >  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  >   Thông tin hoạt động  >  
Đổi mới hoạt động đảm bảo chất lượng dạy học thích ứng bối cảnh và xu thế quốc tế
Đó là chủ đề của hội thảo khoa học do Chi đoàn Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN tổ chức sáng ngày 11/12/2020 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Nghiêm Xuân Huy cho biết: Đảm bảo chất lượng dạy và học như một phần của quản trị đại học và quản lý chất lượng đã trở thành một chủ đề nghiên cứu chính trong giáo dục đại học. Khẳng định tầm quan trọng của hoạt động đảm bảo chất lượng dạy và học.  

Hội thảo đã tạo ra sân chơi khoa học thực sự bổ ích, đồng thời, cũng là cơ hội để các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn được nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và từ đó giúp các đoàn viên thanh niên, các cán bộ trẻ có sự tích lũy về kinh nghiệm, kiến thức và quan trọng là thổi vào luồng gió mới về đam mê nghiên cứu khoa học.

Ngoài các công trình nghiên cứu về đảm bảo chất lượng, lý luận dạy học nói chung, một số công trình nghiên cứu gần đây tập trung vào vấn đề dạy học thời đại 4.0 gồm dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp, dạy học lấy người học làm trung tâm, dạy học ứng dụng công nghệ thông tin, công cụ quản lý lớp học và công nghệ hỗ trợ lớp học số, vai trò của internet đối với hoạt động dạy và học trong các trường đại học,...

Với mục đích đánh giá ảnh hưởng của của hoạt động triển khai học phần tới mức độ hài lòng của người học tại ĐHQGHN – thông qua đó đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo dưới góc nhìn của người học, tác giả đã thực hiện nghiên cứu khảo sát dựa trên 22 biến quan sát về hoạt động triển khai đào tạo và 01 biến phụ thuộc về mức độ hài lòng của người học về học phần. Phân tích kết quả từ dữ liệu do các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN khảo sát từ 3000 người học trong học kỳ II năm học 2019-2020 cho thấy mô hình hồi quy giữa các 5 nhóm yếu tố về hoạt động triển khai học phần đã giải thích 67,4%  sự thay đổi trong mức độ hài lòng của người học. Trong đó, mức độ hài lòng của người học đối với học phần phụ thuôc lớn nhất vào Triển khai hoạt động giảng dạy và kiểm tra đánh giá (23,9%); tiếp đến là Phương pháp kiểm tra đánh giá (23,3%); sau đó là Phương pháp giảng dạy (16,8%) và Nội dung học phần (13,9%); cuối cùng là cơ sở vật chất phục vụ học phần (10,8%) .

Mô hình đảm bảo chất lượng của AUN-QA được triển khai theo 2 cấp độ - cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo, mọi hoạt động đều gắn với nhu cầu các

bên liên quan và sản phẩm đầu ra đều được gắn với sự hài lòng của các bên liên quan trong mô hình đảm bảo chất lượng. Nhằm đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan tới hoạt động của ĐHQGHN, từ năm 2010 đã bắt đầu thực hiện các hoạt động đánh giá chất lượng thông qua phản hồi các bên liên quan.

Trong các nghiên cứu này,  nhóm tác giả triển khai đánh giá chất lượng bộ công cụ khảo sát các bên liên quan đã ban hành trong hướng dẫn 581 (cụ thể: phiếu khảo sát lấy ý kiến sinh viên về học phần) nhằm có thêm những điều chỉnh bộ hướng dẫn sau 1 năm thực hiện triển khai. Cùng với đó, thông qua nghiên cứu có thể xác định mối liên hệ giữa các chất lượng của các hoạt động trong quá trình triển khai học phần ảnh hưởng như thế nào tới mức độ hài lòng của người học tại ĐHQGHN.

Hội thảo đã thu hút 11 báo cáo xoay quanh chủ đề về đổi mới hoạt động đảm bảo chất lượng thích ứng bối cảnh và xu thế quốc tế như: Đánh giá mức độ hài lòng của người học đối với hoạt động dạy học tại ĐHQGHN; Đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của ĐHQGHN; Nâng cao chất lượng hoạt động dạy học tại ĐHQGHN dựa trên kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các tổ chức kiểm định trong nước và quốc tế; Tác động của hoạt động kiểm định chất lượng đến công tác quản lý đào tạo, nghiên cứu điển hình tại trường ĐH Ngoại thương; Thực trạng và nhu cầu đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN; Áp dụng nguyên lý 5s tại văn phòng Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục.

Các tham luận cũng như các ý kiến của các nhà khoa học trẻ tại hội thảo đã tìm hiểu dựa trên các bài báo được phân tích tập trung 4 nhóm nội dung nghiên cứu chính: nhóm Đánh giá, nhóm Chất lượng, nhóm Quản lý chất lượng và nhóm Sinh viên đánh giá hoạt động học tập.

Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN là đơn vị tham mưu chuyên trách về công tác quản trị đại học, so chuẩn và xếp hạng đại học, đo lường đánh giá, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của ĐHQGHN; là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu và triển khai các giải pháp quản trị đại học, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.

Đến thời điểm này, ĐHQGHN đã tham gia kiểm định chất lượng 23 chương trình đào tạo đại học và thạc sĩ theo tiêu chuẩn kiểm định của AUN-QA phiên bản 3.0 (12 chương trình đào tạo) và của Bộ Giáo dục và Đào tạo (11 chương trình đào tạo).

 

 Vũ Thị Hồng Hạnh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :