Thông tin hoạt động
Trang chủ   >  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  >   Thông tin hoạt động  >  
Điều chỉnh nhân sự Hội đồng Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngày 4/6/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1987/QĐ-ĐBCL về việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng gồm 20 thành viên, gồm các ông bà có tên sau đây:

1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN - Chủ tịch

2. PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục - Phó Chủ tịch

3. PGS. TS. Nguyễn Quý Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục - Thư ký

4. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công, Chủ nhiệm Khoa Sau đại học - Ủy viên

5. GS.TS. Nguyễn Cao Huần, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ - Ủy viên

6. TS. Trịnh Ngọc Thạch, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ -Ủy viên

7. PGS.TS. Nguyễn Văn Nhã, Trưởng Ban Đào tạo - Ủy viên

8. PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh, Trưởng Ban CT và Công tác HSSV - Ủy viên

9. TS. Vũ Đình Giáp, Chánh Văn phòng - Ủy viên

10. PGS.TS. Vũ Đức Minh, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Ủy viên

11. GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV - Uỷ viên

12. PGS.TS. Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Uỷ viên

13. GS.TS. Nguyễn Hoà, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Uỷ viên

14. PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Ủy viên

15. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ- Ủy viên

16. PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục - Uỷ viên

17. PGS.TS. Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT - Ủy viên

18. TS. Phạm Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT - Uỷ viên

19. TS. Lê Viết Khuyến, Hiệp hội các trường đại học ngoài công lập - Uỷ viên

20. TS. Trần Xuân Thảo, Giám đốc chương trình Fulbright tại Việt Nam - Uỷ viên.

Danh sách này thay thế cho danh sách kèm theo Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội số 3583/QĐ-KĐCL ban hành ngày 20/9/2007.

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :