Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >   Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI
ĐHQGHN cần phát triển theo mô hình đại học kiểu mới hiện đại, có cơ chế tự chủ cao và hệ thống quản trị tiên tiến.
Phát biểu của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 21/8/2020.

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và Thành phố. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi xin trân trọng gửi tới Đại hội, các vị khách quý, các đại biểu đại hội cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí,

Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là một quốc sách hàng đầu, tiêu điểm của sự phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Tham gia đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và Thủ đô, ĐHQGHN đã khẳng định được vị thế vượt trội trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Ba năm liên tục gần đây, luôn nằm trong nhóm 801-1000; một số lĩnh vực khoa học nằm trong nhóm 500 các trường đại học hàng đầu thế giới. Đặc biệt mới đây, ngày 24/6/2020, theo xếp hạng của tổ chức QS đối với các trường đại học có thời gian thành lập dưới 50 năm, ĐHQGHN lần đầu tiên có mặt trong nhóm 101-150 các trường đại học có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới. Đặt trong bối cảnh nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất đầu tư cho giáo dục và đào tạo còn hạn hẹp thì đây thực sự là bước tiến vượt bậc của ĐHQGHN, rất đáng trân trọng và biểu dương.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ ĐHQGHN đã chủ động, tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành ủy Hà Nội; đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Đảng uỷ, ĐHQGHN đã có nhiều đổi mới và phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng từng bước được khẳng định và phát huy. ĐHQGHN đã phát huy tốt lợi thế về mô hình tổ chức của một đại học tiên tiến với tiềm lực rất mạnh về đội ngũ các nhà khoa học có trình độ cao, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Trong đào tạo, ĐHQGHN đã có nhiều sáng kiến, đi tiên phong, nổi bật là tiên phong trong đổi mới công tác tuyển sinh đại học, sau đại học theo phương thức hiện đại của thế giới. Tiên phong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ theo thông lệ quốc tế. Tiên phong trong quy hoạch và đổi mới, chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề theo hướng gắn với nhu cầu xã hội; yếu tố khởi nghiệp được đề cao; hình thành một số mô hình đào tạo đặc sắc, riêng có. Một số đơn vị vừa tiếp tục duy trì truyền thống và thế mạnh về khoa học cơ bản, vừa điều chỉnh, chuyển đổi, phát triển các ngành đào tạo mới phù hợp yêu cầu phát triển đất nước. Các trường trung học phổ thông chuyên của ĐHQGHN tiếp tục khẳng định uy tín vượt trội trong công tác đào tạo năng khiếu và phát hiện tài năng khoa học trẻ. 

Trong khoa học và công nghệ, ĐHQGHN đã phát huy thế mạnh tích hợp trí tuệ liên ngành, tập trung phát triển đồng bộ và kết hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn công nghệ - kỹ thuật để thực hiện nhiều nhiệm vụ quốc gia; giải quyết nhiều vấn đề lớn, phức tạp của thực tiễn cuộc sống mà các trường đại học đơn ngành khó có thể giải quyết được. Nghiên cứu cơ bản đã cung cấp luận cứ khoa học, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước. Nghiên cứu ứng dụng đã có nhiều phát minh, sáng chế, nhiều kết quả được áp dụng vào thực tiễn, phục vụ cộng đồng. Nhiều công trình khoa học và công nghệ của ĐHQGHN đã được tặng những giải thưởng lớn của Nhà nước và quốc tế. Các chỉ số quốc tế hóa tăng từ 2 đến 5 lần so với năm 2014.

Đảng bộ cũng đã xác định được hướng đi đúng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nòng cốt là đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ với số lượng đông đảo và có trình độ cao. Đến nay, tỉ lệ cán bộ có trình độ tiến sĩ trong toàn ĐHQGHN đạt 58%, riêng đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế đạt trên 70%; tỉ lệ giáo sư, phó giáo sư đạt 19% trên tổng số cán bộ khoa học. Đây thực sự là tài sản quý giá không chỉ của riêng ĐHQGHN, mà là niềm tự hào của đất nước và Thủ đô; là yếu tố quyết định cho sự phát triển ĐHQGHN, tham gia đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô.

Thay mặt Thành ủy và lãnh đạo Thành phố, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích to lớn mà tập thể Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ĐHQGHN đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đạt được, ĐHQGHN còn một số khó khăn, hạn chế: Sản phẩm khoa học và đào tạo chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; việc thu hút các bộ, nhà khoa học có trình độ cao ở trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học còn thấp; việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo còn hạn chế; cơ sở vật chất còn thiếu đồng bộ, đặc biệt tiến độ dự án đầu tư, xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc chậm dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học so với yêu cầu của Thủ đô và cả nước. Tôi đề nghị Đại hội tổng hợp, phân tích đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 

Thưa các đồng chí,

Về phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, tôi cơ bản đồng tình với những nội dung trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Thay mặt lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội, tôi xin nêu một số ý kiến để Đại hội thảo luận và quyết nghị:

Thứ nhất, để xây dựng Đảng bộ ĐHQGHN thật sự trong sạch, vững mạnh, tôi đề nghị mỗi chi bộ và toàn Đảng bộ, trước hết cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng - nền tảng của sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cần quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tổng quát nêu trong Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với mục đích của toàn ngành là: “Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả”. Cần chú trọng “Giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức, pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hoá truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tựu chung lại, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của toàn Đảng bộ, cần coi đây là điểm tựa để triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, mà sản phẩm con người do ĐHQGHN tạo ra phải đáp ứng yêu cầu quan trọng đó; và chính trong quá trình giáo dục người học, mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý cũng tự soi lại bản thân mình, rèn luyện mình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm người thầy trong sự nghiệp “trồng người” cao quý. Đó cũng là căn cứ thực tiễn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cơ sở để bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong mỗi chi bộ và toàn Đảng bộ - một yêu cầu hàng đầu đảm bảo công tác xây dựng Đảng của ĐHQGHN ngày càng vững mạnh, tiêu biểu, thật sự phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong.

Tôi nhấn mạnh thêm, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của ĐHQGHN không chỉ là những trí thức bậc cao, xuất sắc về chuyên môn, mà còn phải là những cán bộ, công dân gương mẫu, có tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước và Thủ đô. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hầu hết cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của ĐHQGHN có lập trường chính trị tốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng làm gia tăng giá trị và danh tiếng của ĐHQGHN. Tuy nhiên, cá biệt còn một số cá nhân có những phát ngôn chưa phù hợp trên mạng xã hội. Tôi đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các cấp ủy của Đảng bộ ĐHQGHN cần tập trung đi sâu, đi sát hơn, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tâm trạng của các cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, nhanh chóng phổ biến, định hướng thông tin, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, không để những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của Nhà trường. Cần khơi dậy, khích lệ cán bộ, đảng viên niềm tự hào về ĐHQGHN là tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam; là trung tâm kết tinh các giá trị nhân văn, dân tộc; là “Cái nôi” cung cấp nguồn cán bộ có chất lượng cao cho Đảng, Nhà nước và Thành phố; là địa chỉ tin cậy đóng góp lớn cho Đảng và Nhà nước về nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách. Đây cũng là nơi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đã có nhiều sinh viên nghe theo “Tiếng gọi của Đảng” để “Xếp bút nghiên” lên đường ra trận, nhiều người đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì vậy, các giảng viên, nhà khoa học của ĐHQGHN cần phải đi đầu trong việc tham gia phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch phủ định thành tựu cách mạng, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và xã hội để xây dựng và phát triển đất nước.

Đi liền nhiệm vụ, mục tiêu nêu trên, Đảng bộ cần tăng cường công tác phát triển đảng gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là đối với cán bộ trẻ và sinh viên, coi đây là công tác trọng tâm của các tổ chức đảng trong Đảng bộ ĐHQGHN, là cơ sở và điều kiện để nâng cao chất lượng cán bộ, cũng như nâng cao chất lượng tất cả các mặt hoạt động của ĐHQGHN. Đề cao vai trò trách nhiệm và nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy lãnh đạo các cấp, chất lượng hoạt động của các đoàn thể quần chúng nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN.

Thứ hai, ĐHQGHN cần tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, bất cập, thực hiện tốt vai trò là nòng cột cho hệ thống giáo dục đại học, sau đại học và nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ của quốc gia.

Trong đào tạo, cần tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là các ngành dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của KHCN hiện đại có mức độ sẵn sàng cao như điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, công nghiệp chế tạo thông minh, thương mại điện tử, nông nghiệp số, xã hội số, công nghiệp văn hóa số, vận tải, logistic, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tư vấn pháp lý… Bên cạnh việc mở các ngành đào tạo mới, cần kiên trì duy trì và phát triển các khoa học cơ bản truyền thống, xác định đây là một trong nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong điều kiện kinh tế thị trường, việc tuyển sinh các ngành khoa học cơ bản là rất khó khăn; vì vậy quyết tâm này của Đảng bộ ĐHQGHN rất cần được ghi nhận, đánh giá cao.

Trong hoạt động khoa học và công nghệ, ĐHQGHN phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn, hàng đầu đất nước, có uy tín trong khu vực và quốc tế, tham gia tích cực vào “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” sẽ được thiết lập trong thời gian tới. Tôi đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, với thế mạnh của mình, ĐHQGHN cần tiếp tục tăng cường các nghiên cứu cơ bản để cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, trọng tâm là nghiên cứu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt, ĐHQGHN cần tập trung nghiên cứu xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Nội thực sự là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô. Đồng thời, triển khai các nghiên cứu lĩnh vực liên ngành giữa công nghệ với khoa học xã hội và nhân văn và khoa học tự nhiên để tham gia xây dựng xã hội số, văn hóa số, kinh tế số ..v.v.

Thứ ba, trong nhiệm kỳ tới, ĐHQGHN cần phát triển theo mô hình đại học kiểu mới hiện đại, có cơ chế tự chủ cao và hệ thống quản trị tiên tiến. Đồng thời cần phải có biện pháp, giải pháp cụ thể, hết sức căn cơ để tăng cơ cấu và tỷ lệ cán bộ khoa học trình độ cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, có tầm ảnh hưởng quốc tế nhằm sớm phát triển thành Đại học nghiên cứu tiên tiến có uy tín trong khu vực và trên thế giới. 

Thứ tư, tôi đồng tình, đánh giá rất cao mục tiêu đến năm 2025, ĐHQGHN quyết tâm lọt vào nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Để đạt được mục tiêu này, trong bối cảnh ngân sách đầu tư còn hạn hẹp, cần chủ động, tích cực phát huy hết tiềm năng, thế mạnh để tăng cường các nguồn lực tài chính thông qua các hoạt động hợp tác, liên kết trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức ở trong nước và quốc tế; đồng thời năng động tìm kiếm và huy động các nguồn vốn từ xã hội để đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị, phát triển cơ sở học liệu và thực thi các chính sách đột phá để đãi ngộ, trọng dụng, nâng cao thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động.

Trong 5 năm tới, các đồng chí cần phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của cả hệ thống, vừa tiếp tục đầu tư để nâng cấp, chỉnh trang, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, vừa huy động tối đa mọi nguồn lực tạo bước đột phá về đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc theo mô hình đại học xanh, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế, thông minh, hiện đại và tiết kiệm năng lượng, kết nối hài hòa với khu đô thị sinh thái - nghỉ dưỡng, đô thị khoa học - công nghệ Hòa Lạc mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Lãnh đạo Thành phố luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Dự án triển khai thuận lợi.

Thứ năm, với tư cách là một Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, ĐHQGHN cần có nhiều đóng góp hơn nữa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý các cấp, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thông của Thành phố; đặc biệt là tham gia xây dựng và triển khai các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng chiến lược, quy hoạch, quản lý đô thị và giải pháp xây dựng Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô, chuyển giao các kết quả nghiên cứu, ứng dụng giải quyết các vấn đề cấp thiết như: Ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, chất lượng không khí, an ninh nguồn nước; phát triển các dịch vụ du lịch cao cấp; xây dựng mô hình du lịch gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, công trình kiến trúc... thể hiện chiều sâu lịch sử, giá trị nhân văn đặc sắc của Thủ đô. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp ĐHQGHN tiếp tục phát triển về mọi mặt để sớm trở thành đại học nghiên cứu tiến tiến, một trung tâm đại học, sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao tri thức ngang tầm khu vực và quốc tế.

Thưa các đồng chí,

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Tôi mong rằng, với tinh thần  trách nhiệm cao, Đại hội sẽ dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, Thành phố và sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện vào Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Thưa các đồng chí,

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, chúng ta tin tưởng Đại hội lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng phát triển ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu tiên tiên, ở trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2025, thể hiện trách nhiệm quốc gia, vì sự phát triển bền vững và có đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Một lần nữa thay mặt Thành ủy và lãnh đạo Thành phố, xin chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 Hải Đăng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :