Thông báo và văn bản chỉ đạo
Trang chủ   >  COVID-19  >   Thông báo và văn bản chỉ đạo  >  
McGraw Hill miễn phí truy cập nguồn học liệu về Covid-19

Kính gửi Quý Thầy/Cô/Bạn đọc!

McGraw Hill là tập đoàn giáo dục sản xuất các tài liệu học thuật bao gồm ấn bản in và điện tử.

McGraw Hill đã xây dựng thư viện số online Ebook Library bao gồm gần bốn ngàn tựa sách tham khảo chuyên ngành ở tất cả các lĩnh vực. Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN (VNU-LIC) đã mua CSDL Ebook online Ebook library với quyền truy cập bộ sưu tập Medical hơn 200 cuốn ebook.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, Công ty CP Công nghệ & Thông Tin Tư Liệu Việt đại diện của Tập đoàn thông tin McGraw Hill triển khai chương trình “McGraw Hill miễn phí truy cập nguồn học liệu về Covid-19 - AccessMedicine COVID-19 Central”.

Link truy cập: https://www.accessmedicinenetwork.com/channels/2610-accessmedicine-covid-19-central

VNU-LIC trân trọng thông báo!

 VNU Media - VNU LIC
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :