Thông báo và văn bản chỉ đạo
Trang chủ   >  COVID-19  >   Thông báo và văn bản chỉ đạo  >  
(Thông báo số 10) Tiếp tục đảm bảo các giải pháp phòng, chống dịch Covid – 19
Toàn ĐHQGHN tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình, duy trì, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cập nhật của các cấp và ĐHQGHN.

Kính gửi: Các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp của Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19 chiều 01/12/2020 về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, không chủ quan, lơ là và quyết liệt tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch vừa duy trì hiệu quả các hoạt động trong trạng thái bình thường mới tại các cơ quan, đơn vị; trước tình hình diễn biến nhanh và phức tạp của dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung sau:

1. Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình, duy trì, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cập nhật của các cấp và ĐHQGHN.

2. Các đơn vị triển khai các hoạt động bình thường trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về giãn cách hợp lý, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn, khai báo y tế đầy đủ, kịp thời...

3. Các đơn vị đào tạo căn cứ điều kiện thực tiễn, chuẩn bị sẵn sàng phương án chuyển sang giảng dạy - học tập trực tuyến (online) khi cần thiết.

4. Bệnh viện ĐHQGHN tiếp tục chuẩn bị phương án, xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đào tạo để hướng dẫn, hỗ trợ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo công tác khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên đầu năm học 2020-2021.

5. Các đơn vị triển khai công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo tất cả các khu ký túc xá, khu làm việc, giảng đường, thư viện, khu vệ sinh, nhà để xe, căng-tin... phải có nước sát khuẩn, xà phòng, nước sạch, giữ vệ sinh chung.

6. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHQGHN và các đơn vị tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học thực hiện các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh cả ở trong và ngoài đơn vị.

ĐHQGHN sẽ căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh để có chỉ đạo kịp thời, phù hợp.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị quan tâm, chỉ đạo triển khai các nội dung trên./.

>>> Tải công văn tạị đây

 Nguyễn Văn Huy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :