Thông báo và văn bản chỉ đạo
Trang chủ   >  COVID-19  >   Thông báo và văn bản chỉ đạo  >  
(Thông báo số 13) ĐHQGHN tiếp tục triển khai dạy - học trực tuyến
Thông báo số 13 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của ĐHQGHN.

Kính gửi: Các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc có liên quan.

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tình hình dịch Covid-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên hiện tại ở một số địa phương gần Hà Nội, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Thành phố Hà Nội, trên cơ sở tình hình thực tiễn, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung sau:

1. Sinh viên, học viên sau đại học tiếp tục triển khai phương thức dạy - học trực tuyến từ ngày 17/02/2021 (theo Thông tin chỉ đạo trực tiếp ngày 15/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHQGHN và công văn số 447/ĐHQGHN-ĐT ngày 19/02/2021) cho đến khi có thông báo mới.

2. Học sinh các trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trực thuộc các đơn vị thành viên ĐHQGHN thực hiện trở lại học tập trung trực tiếp trong điều kiện bình thường mới theo lịch học và hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội. Các đơn vị cần chuẩn bị tốt các điều kiện, khẩn trương rà soát, thống kê số học sinh đi, đến từ các tỉnh, thành phố Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh (đặc biệt tại một số địa bàn đang thực hiện phong tỏa, cách ly, giãn cách... hiện nay) và các địa phương có dịch khác để động viên, hướng dẫn, yêu cầu các em khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly (nếu có) theo đúng quy định của Ngành Y tế, đồng thời có các biện pháp phù hợp để hỗ trợ các em học tập hiệu quả, chất lượng, bảo đảm an toàn chung.

3. Các nội dung khác, đơn vị thực hiện theo công văn số 180/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 28/01/2021 của ĐHQGHN. 

ĐHQGHN sẽ theo sát diễn biến của dịch bệnh để có chỉ đạo kịp thời, phù hợp.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị quan tâm, chỉ đạo triển khai các nội dung trên./.

 Hoàng Tùng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :