Bản tin Hợp tác phát triển - PDF
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Bản tin Hợp tác phát triển - PDF  >  
BẢN TIN HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN SỐ THÁNG 08/2022

 

Tải bản đầy đủ tại ĐÂY

 

Trang

Tên bài / Tác giả

Phiên bản PDF

 

TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

4.

CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN HỢP TÁC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHER

PDF

5.

XÂY DỰNG CÁC MẠNG LƯỚI HỌC THUẬT VIỆT NAM – QUỐC TẾ (VIAN) THUỘC DỰ ÁN PHER

PDF

6.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỌC THAMMASAT VÀ ĐẠI HỌC MAHIDOL, THÁI LAN

PDF

7.

DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN DO TRƯỜNG ĐHKHXH&NV VÀ CÔNG TY META BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG

PDF

8.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÀM VIỆC VỚI CÁC HỌC GIẢ HOA KỲ VÀ GS. PIERRE JOURNOUD, TRƯỜNG ĐẠI HỌC PAUL VALÉRY - MONTPELLIER III, CỘNG HÒA PHÁP

PDF

9.

TIẾP ĐOÀN HIỆP HỘI HỢP TÁC KINH DOANH NÔNG NGHIỆP HÀ LAN – VIỆT NAM

PDF

10.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOKYO, NHẬT BẢN

PDF

11.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI ĐẠI SỨ QUÁN HUNGARY TẠI VIỆT NAM

PDF

12.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI UNESCO - UNITWIN

PDF

13.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN VỚI MẠNG LƯỚI TRAO ĐỔI SINH VIÊN TWINCLE

PDF

14.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ THÔNG TIN TẠI VIỆT NAM

PDF

15.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHỐI HỢP CÙNG HỘI HÓA HỌC THÁI LAN TẬP HUẤN GIẢNG DẠY THỰC HÀNH HÓA HỌC QUY MÔ NHỎ CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PDF

16.

KHOA LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ “QUẢN TRỊ TỐT VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ”

PDF

17.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CÔNG TY IRIE PEOPLE VÀ CÔNG TY YMCONNECTION, NHẬT BẢN

PDF

18.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ENTRY, NHẬT BẢN

PDF

19.

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NỘI DUNG SỐ – ĐẠI HỌC KYONGGI VÀ CÔNG TY IC&IT (HÀN QUỐC)

PDF

20.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC LATROBE - ÚC

PDF

21.

TRƯỜNG QUỐC TẾ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI VIỆN KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH VÀ XỨ WALES

PDF

22.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI THẢO “BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TÀI CHÍNH & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”: NHỮNG ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

PDF

23.

TỌA ĐÀM: “SỐC DẦU LỬA: TÁC ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC GIẢM THIỂU RỦI RO – HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

PDF

24.

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG TRONG TẬN DỤNG CHẤT THẢI VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÙNG SÂU VÙNG XA”

PDF

25.

HỘI THẢO QUỐC TẾ “BỀN VỮNG, HOẠT ĐỘNG CÔNG VÀ PHÚC LỢI CÁ NHÂN”

PDF

26.

HỘI THẢO QUỐC TẾ “CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI”

PDF

27.

BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ FULBRIGHT VIỆT NAM 2023

PDF

28.

BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT "HỌC" VỀ VIỆC "DẠY" TIẾNG NHẬT

PDF

29.

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ VỀ “THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN NGOÀI LÃNH THỔ QUỐC GIA”

PDF

30.

KHOA LUẬT TỔ CHỨC BUỔI THUYẾT TRÌNH CÙNG CÁC CHUYÊN GIA HOA KỲ VÀ ANH QUỐC

PDF

31.

GIẢNG VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ THAM DỰ TỌA ĐÀM QUỐC TẾ VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

PDF

32.

TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ ĐỐI TÁC PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH YOUNG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP REGIONAL MÙA 2 TẠI HÀ NỘI VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TÁC MENTORI TRIỂN KHAI MÔ HÌNH VÀ CHUYÊN TRANG CỘNG ĐỒNG MENTOR-MENTEE

PDF

 

TIN HỢP TÁC TRONG NƯỚC

 

34.

CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG IMG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

PDF

35.

TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CHO CỰU SINH VIÊN TS. LÊ TỰ MINH, CHỦ TỊCH IMG VÀ HỌC BỔNG KHOA HỌC CƠ BẢN CHO NGÔ QUÝ ĐĂNG

PDF

36.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ TẬP ĐOÀN SUNWAH: HỢP TÁC TRONG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

PDF

37.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HỢP TÁC THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC

PDF

38.

MỞ RỘNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG

PDF

39.

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI MỞ RỘNG HỢP TÁC

PDF

 

TIN HỢP TÁC TRONG NƯỚC

 

40.

TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM CÔNG TÁC SINH VIÊN GIỮA 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA

PDF

41.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN VIETTEL HƯỚNG ĐẾN TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐẠI HỌC THÔNG MINH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

PDF

42.

VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ

PDF

43.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

PDF

44.

KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI VIETRAVEL AIRLINES

PDF

45.

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

PDF

46.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHỐI HỢP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN

PDF

47.

KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UBGROUP

PDF

48.

KHOA LUẬT KÝ KẾT TÀI TRỢ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VINASECO VÀ KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ GIÁO DỤC QUẢNG VĂN

PDF

49.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DẠY HỌC NGOẠI NGỮ TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG HUYỆN BA VÌ, NĂM HỌC 2021-2022

PDF

50.

SINH VIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THAM GIA TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

PDF

51.

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KINH TẾ VÀ KINH DOANH 2022 (SR-ICYREB 2022)

PDF

52.

LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO KỸ SƯ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LED

PDF

53.

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐƯỢC NHIỀU DOANH NGHIỆP "SĂN ĐÓN" TRƯỚC THỀM TỐT NGHIỆP

PDF

54.

HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC”

PDF

 

TIN HỌC BỔNG

 

56.

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC

PDF

57.

07 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NHẬN HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG – STP 2022

PDF

58.

TRAO HỌC BỔNG IMG NĂM HỌC 2021 - 2022, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PDF

59.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TUYÊN DƯƠNG VÀ KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC TẾ NĂM 2022

PDF

60.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ HỒNG KÔNG VÒNG THỨ MƯỜI BỐN DO HỘI ĐỒNG TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU CỦA HỒNG KÔNG KHỞI ĐỘNG

PDF

61.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ CỦA ĐẠI HỌC KHOA HỌC & KỸ THUẬT QUỐC GIA BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN (NPUST)

PDF

 

 Ban HT&PT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :