Bản tin Hợp tác phát triển - PDF
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Bản tin Hợp tác phát triển - PDF  >  
BẢN TIN HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN SỐ THÁNG 12/2022

Trang

Tên bài / Tác giả

Phiên bản PDF

 

TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

6.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TÍCH CỰC TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT TẠI HÒA LẠC

PDF

7.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TIẾP ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

PDF

8.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ HỌC VIỆN KINH TẾ QUỐC DÂN LIÊN BANG NGA TRIỂN KHAI HỢP TÁC TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PDF

9.

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHI TIẾT CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN PHER

PDF

10.

KÝ KẾT HỢP TÁC GIAI ĐOẠN BA: TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TIẾP TỤC CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO TẬP ĐOÀN SAMSUNG VIỆT NAM

PDF

11.

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2022

PDF

12.

MỞ RỘNG CƠ HỘI HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CLERMONT AUVERGNE (UCA), CỘNG HÒA PHÁP

PDF

13.

HỘI THẢO KHOA HỌC: “HOW TO PUBLISH IN INTERNATIONAL MANAGEMENT JOURNATIONAL MANNAGEMENT JOURNALS”

PDF

14.

HỘI THẢO IEEE ĐÔNG NAM Á VỀ MẠCH VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ (IEEE SEACAS 2022) & HACKATHON 2022

PDF

15.

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THAM GIA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (HORIZON)

PDF

16.

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: PHÁP ĐIỂN HÓA PHÁP LUẬT DÂN SỰ Ở CHÂU Á THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC

PDF

17.

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HIỆP HỘI PHÁP LUẬT VÀ XÃ HỘI CHÂU Á (ALSA) 2022

PDF

18.

KHAI GIẢNG KHÓA 21 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ “LUẬT HỢP TÁC KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ”

PDF

19.

TIẾP TỤC XÚC TIẾN CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN CHO SINH VIÊN

PDF

20.

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI SỨ Ả RẬP XÊ ÚT MOHAMMED ISMAEIL ADAHLWY

PDF

21.

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Á CHÂU

PDF

22.

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ ĐẠI HỌC DONG HWA ( ĐÀI LOAN, TRUNG QUỐC)

PDF

23.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐẨY MẠNH HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI HỌC GIẢ VỚI ĐẠI HỌC KU LEUVEN, VƯƠNG QUỐC BỈ

PDF

24.

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN LÀM VIỆC: DỰ ÁN SATREPS GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ DOÀN KHẢO SÁT THUỘC CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN, JICA

PDF

25.

TRƯỜNG DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG, ĐẠI HỌC ADELAIDE – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP ĐẦU TẠI ÚC TỚI THĂM VÀ TRAO ĐỔI CUGNF KHOA HÓA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PDF

26.

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC (KIST) MONG MUỐN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PDF

27.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THẮT CHẶT QUAN HỆ HỢP TÁC LÂU BỀN VÀ TÌNH CẢM GẮN BÓ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP QUỐC GIA VONRONEZH, NGA

PDF

28.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THĂM VÀ TRAO ĐỔI HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC UDAYANA (INDONESIA) CÙNG CÁC ĐỐI TÁC ASEAN VÀ CHLB  NGA

PDF

29.

TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI MONG MUỐN HỢP TÁC CÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG QUAN TRẮC DỮ LIỆU LỚN VIỆT NAM

PDF

30.

HỘI THẢO THÀNH TỰU MỚI TRONG NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC HỌC TẠI VIỆT NAM : GỢI MỞ NHỮNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI VỀ HÀN QUỐC

PDF

31.

THÀNH PHỐ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA DƯỚI GÓC NHÌN ĐA CHIỀU CỦA NHÂN HỌC

PDF

32.

HƯỚNG TỚI MỘT NỀN VIỆT NAM HỌC PHÁT TRIỂN HIỆN ĐẠI, KHÔNG BIÊN GIỚI, LIÊN NGÀNH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

PDF

33.

THAM TÁN GIÁO DỤC CỦA ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

PDF

34.

TIẾP VÀ TRAO ĐỔI VỀ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI ĐẠI DIỆN CỦA ĐẠI HỌC TURIN (ITALY)

PDF

 

TIN HỢP TÁC TRONG NƯỚC

 

36-37

NGÀY HỘI XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 2022

PDF

38.

HỘI NGHỊ GIAO BAN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

PDF

39.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG: CỘNG HƯỞNG THẾ MẠNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC VÌ MỘT QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG

PDF

40.

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ AI VỚI CÔNG TY FPT SMART CLOUD

PDF

41.

[UNC2023] HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG BỐI CẢNH HẬU COVID - 19

PDF

42.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐỀ ÁN HỢP TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC NGOẠI NGỮ TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI MÔN TIẾNG ANH CẤP THCS HUYỆN BAVIF NĂM HỌC 2022 -2023

PDF

43.

VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO KHOA HỌC ‘’ PHẬT GIÁO VÀ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN”

PDF

44.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC ‘KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÁI ĐẤT, MỎ, MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA’’

PDF

45.

HỘI THẢO CẤP QUỐC GIA “KHOA HỌC CƠ BẢN: VAI TRÒ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

PDF

46.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHỐI HỢP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO QUỐC GIA “THƯƠNG CẢNG HỘI AN VÀ HỆ THỐNG THƯƠNG CẢNG NAM TRUNG BỘ; TIỀM NĂNG, VỊ THẾ VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ GIAO LƯU VÙNG, LIÊN VÙNG”

PDF

47.

PHỐI HỢP TỔ CHỨC WORKSHOP “INTO THE FINTECH” VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

PDF

48.

KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾT NỐI MENTORI VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM

PDF

49.

TRƯỜNG QUỐC TẾ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2022 – 2025”

PDF

50.

HỘI THẢO QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN “SÁNG NGHIỆP, TÀI CHÍNH VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO”

PDF

 

TIN GIAO LƯU

 

52.

BUỔI TIẾP VÀ GIAO LƯU HỌC THUẬT VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU CỦA TRƯỜNG LUẬT, TỘI PHẠM HỌC VÀ CÔNG LÝ, ĐẠI HỌC CENTRAL QUEENSLAND (CQU)

PDF

53.

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NHẬN HỌC BỔNG CỦA “ QUỸ TÀI TRỢ KHÁT VỌNG TƯƠNG LAI” NĂM 2022

PDF

54.

CHƯƠNG TRÌNH MẢNH GHÉP VĂN HÓA VÀ RA MẮT CLB SINH VIÊN QUỐC TẾ

PDF

 

TIN HỌC BỔNG

 

56.

HỌC BỔNG INTEC TRAINING PROGRAMME

PDF

57.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐI HỌC TẠI HUNG – GA -RI DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2023

PDF

 

Tải bản đầy đủ tại > ĐÂY<

 Ban HTPT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :