danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:12:02 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 16/2009/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 17/07/2009
Trích yếu : Thông tư Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo