danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:24:36 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Nghị định
Ký hiệu : 55/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành : 28/06/2012
Trích yếu : Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành : Chính phủ