danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 15:03:30 Ngày 25/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 05/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 15/02/2012
Trích yếu : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo