danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:40:09 Ngày 22/03/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 14/2006/QĐ-BNV
Ngày ban hành : 06/11/2006
Trích yếu : BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ