danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 15:53:33 Ngày 06/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 27/2003/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 19/02/2003
Trích yếu : CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 27/2003/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ