danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:13:48 Ngày 27/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 55/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 25/12/2012
Trích yếu : Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo