danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:13:56 Ngày 23/05/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 3050/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 17/09/2012
Trích yếu : Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội