danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:24:04 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 08/2005/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành : 05/01/2005
Trích yếu : hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ