danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:30:25 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 78/2004/QĐ-BNV
Ngày ban hành : 03/11/2004
Trích yếu : Về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ