danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:24:17 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 03/2008/TT-BNV
Ngày ban hành : 03/06/2008
Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ