danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 02:02:07 Ngày 27/03/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Hiến pháp
Ký hiệu :
Ngày ban hành : 28/11/2013
Trích yếu : Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.
Cơ quan ban hành : Quốc hội