danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:05:24 Ngày 26/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3448/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 30/09/2014
Trích yếu : Thành lập Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Xuất bản ngoại văn trực thuộc Nhà Xuất bản ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội