danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 20:49:48 Ngày 30/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3445/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 30/09/2014
Trích yếu : Điều chỉnh, sắp xếp lại các phòng chức năng, phòng chuyên môn trực thuộc Nhà xuất bản ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội