danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 07:24:01 Ngày 27/05/2024 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3568/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 08/10/2014
Trích yếu : Ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội