danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 16:34:46 Ngày 01/02/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Hợp tác Phát triển
Ký hiệu : 4616/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 08/12/2014
Trích yếu : Ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội