danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 20:45:28 Ngày 29/03/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 3839/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 24/10/2014
Trích yếu : Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội