danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 15:13:50 Ngày 02/10/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 1610/HD-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 27/04/2015
Trích yếu : Tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ ĐHQHGN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội