danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:47:48 Ngày 06/12/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 3071/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 11/10/2021
Trích yếu : Thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội