danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:42:44 Ngày 04/12/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 3088/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 14/09/2022
Trích yếu : Hướng dẫn tạm thời về quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại trường đại học thành viên đã có hội đồng trường
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội