danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 02:40:15 Ngày 14/04/2024 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 2398/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 07/07/2023
Trích yếu : Cử ông Phạm Đức Anh phụ trách Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội