danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:27:12 Ngày 11/12/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3636/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 02/10/2023
Trích yếu : Ban hành Quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý trong Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội