danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:58:16 Ngày 27/03/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Hiến pháp
Ký hiệu : Hiến pháp 1946
Ngày ban hành : 09/11/1946
Trích yếu : Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946
Cơ quan ban hành : Quốc hội