danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:34:37 Ngày 27/03/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Hiến pháp
Ký hiệu : Hiến pháp 1960
Ngày ban hành : 31/12/1959
Trích yếu : Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1960
Cơ quan ban hành : Quốc hội