danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:40:37 Ngày 01/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Hiến pháp
Ký hiệu : Hiến pháp 1980
Ngày ban hành : 18/12/1980
Trích yếu : Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1980
Cơ quan ban hành : Quốc hội