danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 14:05:36 Ngày 29/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Hiến pháp
Ký hiệu : Hiến pháp 1980
Ngày ban hành : 18/12/1980
Trích yếu : Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1980
Cơ quan ban hành : Quốc hội