danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:49:22 Ngày 22/03/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Hiến pháp
Ký hiệu : Hiếp pháp 1992
Ngày ban hành : 15/04/1992
Trích yếu : Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
Cơ quan ban hành : Quốc hội