danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:39:17 Ngày 01/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 163/2010/TTLT-BTC-NBV
Ngày ban hành : 20/10/2010
Trích yếu : Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-NBV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức
Cơ quan ban hành : Liên Bộ