danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 13:00:15 Ngày 02/10/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 3882/ĐT
Ngày ban hành : 11/11/2009
Trích yếu : Hướng dẫn tạm thời về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ở ĐHQGHN (Công văn số 3882/HD-ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2009)
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội