danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:17:34 Ngày 04/10/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 05- NQ/BCSĐ
Ngày ban hành : 06/01/2010
Trích yếu : Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-20105 ( Nghị quyết số 05- NQ/BCSĐ ngày 6/1/2010)
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo